Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ:

Saygın bir  şirket olma vizyonumuz ile; topluma, çevreye , çalışanlarımıza ve  tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun farkında olarak; tüm faaliyetlerimize “çevre” ve “insan” odaklı yaklaşarak, öncü adamlar atmak yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Plastik sektöründeki çevresel sorunlar konusunda şirketlerimiz; üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekte, çevreye duyarlı ürünler geliştirmekte ve çevre ile ilişkili olan  tüm faaliyetlerimizi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmekteyiz.

Mesleki eğitimin önemine inanan kurumumuz, 1996 yılında  Kurucumuz merhum Mazhar Zorlu tarafından açılan Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi ile gençlerimizin yetişmesi için çalışmalarına halen devam etmekte, sadece mesleki gelişim değil, kişisel gelişim konularında da hayata hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

1996 yılından buyana  sahip olduğumuz   ISO 9001 Kalite Yönetim  Sistem Belgemiz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgemiz ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgelerimiz ile ;  yönetim sistemlerinin temel felsefesi olan “sürekli iyileşme”yi kılavuz kabul ederek;  sistem, hizmet ve ürün kalitemizi sürekli geliştirmekteyiz. Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve insana olan duyarlılığımızdan asla ödün vermeden  yolumuza devam edeceğiz.

“Kalite” nin önemine her zaman  inanarak; Müşterilerimizin gözünde “Kalite”  ile özdeşleşen Marka  algımızın,  sürekli devam etmesi için  şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kalite’den ödün vermeden ilerleyeceğiz.  

Buradan hareketle; bizim de üretimini gerçekleştirdiğimiz bu ; Altyapı, Bina , Tarımsal Sulama alanında kullanılan ürün gruplarının  (boru ve ek parçaları)   kalite ve  verimliliklerinin;

  • İklim değişikliğinden kaynaklanan;  toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara ve  maliyetlerin azaltmasına etkisi ile
  • Su kaynaklarının verimli kullanılması ve artan su tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değiştirilmesine katkısı (içme ve kullanma suyu ve tarım sanayinde kullanılan su kayıp/kaçaklarının azaltılması için; boru ve ek parçalarının seçiminde önemli olan Faktörlerin belirlenmesi , içme suyu kayıp/kaçaklarının azaltılması, tarımsal sulamada verimli su kullanımı, yağmur suyu hasadının  etkin gerçekleştirilmesi v.b.)

konularında çalışmalarımızı da bir taraftan yürütmeye kararlıyız.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında da  teknolojik gelişmelere paralel yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte,  üniversite&sanayi işbirliği ve sanayi&sanayi işbirliği ile  yenilikçi , katma değeri yüksek, ülke ekonomimize katma değer sağlayacak ürünler geliştirmek üzere çalışmalarımızı sürekli devam ettirmekteyiz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin önemine inanan kurumumuz; UNDP ile başlatılan proje kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Davranış Kuralları”nı hazırlamış olup, bu yol haritamız çerçevesinde çalışmalarımızı ilerletmekteyiz.   Şirketimizin hiçbir bölümünde kadın çalışanların önünde cinsiyetlerinden kaynaklı herhangi bir engelin olmadığını, kadın ve erkek tüm çalışanlarımızı, cinsiyetlerine bakmaksızın, tüm departmanlarda ve işlerde görev almaya teşvik etmekte ve desteklemekteyiz. Bu davranış kurallarını kabul ederek ‘erkek egemen’ olarak adlandırılabilecek sektörümüzde ‘lider olmanın’ gururunu yaşamaktayız.