Sosyal Sorumluluk

Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Devlet-Millet işbirliği ile Mesleki-Teknîk Öğretim ve sanayi kaynaşmasının en güzel örneklerinden olan okulumuz, hayırsever işadamı Mazhar Zorlu tarafından yaptırılmıştır.

İzmir'de faaliyet gösteren Egeplast ve Ege Yıldız şirketleri ile İzmir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 08/02/1996 tarihinde bir Endüstri Meslek Lisesi yapılmak üzere protokol imzalanmıştır.

Yapılacak olan Endüstri Meslek Lisesinin, Türkiye'de ve özellikle bölgemizde gelişen plastik sektörünün ihtiyacı olan -yetişmiş insan gücünü- karşılamak amacıyla Plastik Endüstri Meslek Lisesi olması kararlaştırılmıştır.

Aynı protokolde okulun adının  Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi olması da karara bağlanmıştır.Temeli 01 Şubat 1997 tarihinde atılan okulumuzun inşaatı 1998 yılının Haziran ayında tamamlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 13.05.1998 tarih ve Erkek Teknik Öğretiminin

B.08.0.ETÖ.0.İ0.02.03/35.2.203/2828 sayılı onayı ile 1998/1999 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzun; İzmir-Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi olarak "Plastik İşleme Bölümü" ile faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz endüstrisi ve bölgemiz ihtiyacı da göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 20/08/1998 tarih ve Erkek Teknik Öğretmen Genel Müdürlüğü'nün B.08.0.ETÖ.0.10.02.03/2.327/6210 sayılı onayı ile daha sonra, "Plastik Endüstri Meslek Lisesi" bünyesinde Anadolu Teknik Lisesi açılmış ve 1998-1999 öğretim yılından itibaren "Otomatik Kumanda" Bölümü ile faaliyete geçirilmiştir.

Bu bölüm öğrencilerinden sorumlu dersi olmaksızın 12. sınıfa geçip 160 saatlik staj çalışmasını tamamlayanlara, Anadolu Meslek Lisesi diploması verilebilmesi amacıyla. Milli Eğitim Bakanlığının 28/12/1998 tarih ve Erkek Teknik Öğretim Müdürlüğü'nün B.08.0.ETÖ.0.10.02.03/2.46/10570 sayılı onayı ile Anadolu Meslek Lisesi açılmıştır. (Ortaöğretimin 4 yıl olarak belirlenmesi nedeniyle Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü"nün Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde de açılması nedeniyle bu okulumuza 2006-2007 öğretim yılından İtibaren devam eden öğrenci de alınmaktadır.)

Daha sonra, uluslar arası yüksek teknolojiye dayalı meslek dallarının mesleki ve teknik öğretim kurumlarında yer alması amacı ile Türk ve Japon hükümetleri arasındaki teknik işbirliğine dayalı olarak Anadolu Teknik Lisesi bünyesinde "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü' nün", "Elektrik ve Makine Dalları" ile faaliyete geçmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 31/10/2000 tarih ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün B.08.0.ETÖ.0.10.02.03/2.331/10322 sayılı onayı ile kararlaştırılmıştır.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü'nün açılması, okulumuzun fiziki yapısının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 29/03/2001 tarih ve Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün B.08.0.ETÖ.0.10,02.03/53/2379 sayı ve onayı ile "Otomatik Kumanda Bölümü' nün" kademeli olarak kapatılması kararlaştırılmıştır.

Anadolu Teknik Lisesi bünyesinde açılan Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü Laboratuarlarını oluşturmak amacıyla İzmir Valiliği'nin 23 Mart 2001 tarih ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün B.08.4.MEM. 35.Ö0.19/715-67561 sayılı onayı ile, Öğretim Binasının 2. katında ve atölye binasında tadilat yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca çeşitli sanayi odalarının da görüşleri alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü'nün ülke ekonomisinde büyük fayda sağlayacağı tespit edilmiş ve Türkiye genelinde 20 okula daha yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır. 2005-2006 Öğretim yılında 10 okulda açılmış, 2006-2007 öğretim yılında 10 okulda daha açılarak 20′ye tamamlanmıştır.

Türkiye genelinde yaygınlaştırılan bölümlerde görevlendirilecek öğretmenlerin eğitilmeleri amacıyla okulumuzun bünyesine, içinde laboratuarlar ve 60 yatak kapasiteli pansiyonu bulunan 6 katlı Öğretmen Eğitim Merkezi binası yapılmıştır.

2002 Yılında başlayan Okulumuzdaki Hizmetiçi Eğitim Çalışmalarına (2006 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle) ;

  •  İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kısa süreli kurslara 239
  • MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen kısa süreli kurslara 547
  • Yaygınlaştırma okullarının öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen 6 haftalık ve
  • 3 aylık gibi uzun süreli kurslara 81

Olmak üzere toplam 867 öğretmen katılmıştır.

Bakanlığımız ayrıca, Öğretmen Eğitim Merkezi'nde Türk teknik öğretmenlerin yanında; Türki Cumhuriyetleri, İran, Irak, Suriye, Filistin, Mısır gibi Ortadoğu ülkelerinin teknik öğretmenlerine de. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında eğitim verilmesini planlamaktadır.

23,5 Dönüm arazi üzerine kurulmuş olan okulumuzun 2.686,32 m2 öğretim binası, 493,68 m2 idare binası, 2.421,44 m2 atölye binası, 4.884,37 m2 öğretmen eğitim binası olmak üzere toplam 10.485,81 m2 kapalı alanı mevcuttur.