İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Kurumumuzun köklü geçmişini oluşturan asıl gücün; aidiyet duygusu yüksek, deneyimli insan kaynağı olduğu bilincinde olan Mazhar Zorlu Holding ve plastik grubu şirketleri, çağdaş insan kaynakları yönetim sistemlerini uygulayarak, “çalışanlarımızın bünyesinde olmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olma” vizyonuna sahiptir.

Holding Merkezimiz, fabrikalarımız, İzmir, İstanbul Rami, İstanbul Bostancı, Adana, Antalya ve Ankara Bölge Müdürlüklerimizdeki çalışanlarımız ile “BİZ, BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Çalışanlarımıza;

  • Vefa duygusu yüksek ve emeğe saygılı bir kurumla karşılaşabilecekleri,
  • Ekip çalışmalarının ve dayanışmanın desteklendiği,
  • Eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişmelerini sürdürebilecekleri,
  • Yeni fikirlerin desteklendiği,
  • Sosyal etkinliklerin sunulduğu,
  • Kariyer olanaklarını bulabilecekleri ortamlar yaratmak temel insan kaynakları politikamızdır.

Uzun yıllar çalışan ortalaması ile “çalışan aidiyetini” ispatlayan kurumumuzda, tecrübeli çalışanlar ile genç ve dinamik çalışanlarımızın bakış açılarını birleştirerek, her kademedeki çalışanlarımızın yönetimde söz sahibi olmasına imkan vermek üzere “Çalışma ve Proje Grupları” oluşturularak katılımcı bir yönetim modeli uygulanmaktadır.